Viking Gjenvinning AS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Go to content

De neste ti årene vil problemer med gamle båter vokse betraktelig. Store deler av dagens fritidsbåtflåte på ca en million båter er bygget etter 1970. Miljødirektoratet anslår at 44 år er den statistiske levealderen til en båt.

Mange fritidsbåter begynner å bli modne for skraphaugen. De siste årene har vi sett mange eksempler på båter som er forlatt ved brygger og i båthavner.
VIKING GJENVINNING AS er et selskap som holder til på Godøya i naturlige maritime omgivelser og er et godkjent mottak og behandlingsanlegg for kasserte fritidsfartøy og yrkesbåter. Andre tjenester er gjenvinning av metall, industriavfall, plast, og andre resirkulerbare materialer mot en grønnere miljøvennlig hverdag. Vi er behjelpelige med utarbeidelse av miljøsaneringsrapport og avfallsplan for rivegodkjenning. Vi disponerer 4000m2 innendørs areal for lagring og produksjon i Geilevika på Godøya, med egen dypvannskai.

De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet. Ved å benytte Viking Gjenvinning som en miljøpartner, kan vi sammen bidra til et renere samfunn på en effektiv og løsningsorientert metode.

Behandlingsanlegg
Vi tilbyr miljøriktige løsninger i form av innsamling, håndtering, miljøsanering, behandling, gjenvinning og rapportering. Dyktige og motiverte medarbeidere som har kompetanse på det vi holder på med.


Skraphandel
Verden trenger stål og jern. Masse stål og jern. Vi tar imot jern og metall på vårt anlegg. Avtaler om henting/transport om ønskelig. Vi sorterer de ulike jern og metall kvalitene og sørger for miljøvennlig materialgjenvinning.


Industriell demontering
Et demontasjeoppdrag kan spenne fra det enkleste til store komplekse demonteringsoppgaver hvor en operatør må beherske mange teknikker og kunne sitt fag.


Godkjent mottak for not, tau og garn
Fisk og dyr spiser ufordøyelig avfall som fyller opp magen slik at det ikke er plass til naturlig føde. Fiskeriene må ta sin del av ansvaret for dette, da det har vært vanlig å dumpe både avfall og ødelagt bruk over bord. Dette er selvsagt forbudt etter lovverket i dag. Avfall skal tas i land og leveres til godkjent mottak.


Prosjektstyring
Utleie av mannskap med all nødvendig sertifisering og erfaring  fra industriell demontering av større konstruksjoner.


Containerutleie
Hva skal du kaste, og hvor mye skal du kaste? Vi leier ut containere og emballasje til de fleste typer avfall. Det er lurt å ha et forhold til disse spørsmålene når du skal leie container, så kan vi veilede deg til den beste løsningen!


Transport
Vi har krokbil, liftbil, kranbil, samt en lekter på 36 x 19m med lasteevne på 450 tonn.r. Målet er å være selvhjulpen med transport til de fleste oppgaver som skal løses.


Back to content